Start
Aktuellt
Om AGA TF
Styrelsen
Årsmöten
Studiebesök
Fotogalleri
Stadgar
Länkar
Kontakt
Internt
ATF-bloggen

Om AGA TF

Är du intresserad av

 • teknik och teknikhistoria?
 • att få en inblick i modern industriteknik?
 • att ta del av nya tekniska forskningsrön?
 • att se hur teknik tillämpas vid olika myndigheter?
 • försvarsanläggningar och teknik inom försvaret?
 • teknik i största allmänhet?
 • att träffa likasinnade under trevliga former?

Då kommer du att trivas i AGA Tekniska Förening!

Vilka är vi?

För närvarande består AGA Tekniska Förening av ca 100 medlemmar, som alla är intresserade av teknik, teknikhistoria och kultur med teknikanknytning. Vi tycker också att det är roligt att träffas och att upprätthålla den sociala kontakten med arbetskamrater och tidigare kolleger.

Vad sysslar vi med?

Nu gällande stadgar säger:

"AGA Tekniska Förening är en ideell kamratförening som har sitt säte i Lidingö. Föreningen har till syfte att bland medlemmarna sprida information i företrädesvis tekniska frågor genom bl.a. föredrag, studiebesök och utflykter."

Den huvudsakliga verksamheten är studiebesök, som ofta avslutas med restaurangbesök för dem som vill. Vi besöker företag som kan visa upp intressant teknik, vi besöker försvarsanläggningar och olika myndigheter med viktiga tekniska samhällsfunktioner, vi besöker museer och vi varvar också med kulturaktiviteter där tekniken inte alltid är det viktigaste. I samband med årsmötet (april), brukar vi bjuda in en föredragshållare som kan ge inblickar i AGA-världen förr och nu.

Några exempel på studiebesök som vi har gjort de senaste åren:

 • Forsmarks kärnkraftverk med besök i bergrummet för förvaring av kärnkraftsavfall
 • Scanias motorutvecklingslaboratorium i Södertälje
 • Kommandobryggan på en av Silja Lines färjor
 • Byggnationen av Årstabron i Stockholm
 • Dalénmuseet i Stenstorp samt transkådning vid Hornborgasjön
 • En av kustbevakningens kryssare
 • Nynäshamns Ångbryggeri
 • Marinens flottbas på Muskö
 • Riddarhuset
 • Rymdbolaget, Solna
 • Södra Länken under uppförande
 • AlbaNova, Stockholms nya universitetscentrum för fysik, astronomi och bioteknik
 • Hallwylska palatset
 • AGA-Lindes nya specialgasanläggning i Enköping
 • Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska Riksmuseet
 • Avesta med företag och kultur

De föredragshållare som vi engagerat de senaste åren har varit:

 • Sten Walles, f.d. ansvarig för optisk forskning och teknikutveckling inom AGA, Bofors och Celsius på Lidingö
 • Sten Isaksson, f.d. marknadschef inom AGAs gasverksamhet
 • Lars Timner f.d. chef för AGAs anläggningsbyggare IGE
 • Stellan Carlsson, Svetskommissionen
 • Roger Andersson, biogas, AGA Gas
 • Christer Morén, AGA AB

För framtiden har vi en lång lista av intressanta studiebesök. Det som sätter gränsen för besöksverksamheten är egentligen bara tiden och föreningens ekonomiska resurser. Vi försöker att ordna minst två besök vardera på hösten och våren. För det mesta blir det studiebesök i och omkring Stockholm, men ibland kan det bli heldagsutflykter. Mer om vår studiebesök hittar du under  Studiebesök

Hur finansieras verksamheten?

Tidigare stod AGA för en stor del av föreningens kostnader. Vid vårt 50-årsjubileum fick vi 5.000 kr av företaget. Under senare hälften av 90-talet upphörde företagets stöd till AGA-föreningarna på grund av omorganisationer och ändrad policy. Den enda inkomst som föreningen har nu är medlemsavgifterna.

Medlemsavgiften är för närvarande 150 kr per år, vilket inte täcker kostnaderna för studiebesöken. De som följer med på dessa får därför betala en del själva vid större aktiviteter. Föreningens styrelse väljer studiebesök och sponsrar dessa så långt det är möjligt, för att alla ska kunna delta med glädje.

Hur sköts föreningen?

Föreningen sköts av en styrelse som för närvarande består av 8 personer som arbetar helt ideellt. Vi är en blandning av nu verksamma och pensionerade AGA-anställda och representerar ett avsevärt antal yrkesverksamma år inom nuvarande och f.d. AGA–företag. Vi har tillsammans ett omfattande nätverk inom Linde, näringsliv, branschorganisationer och universitet, vilket vi försöker utnyttja när vi ordnar studiebesöken. Styrelsemedlemmarna hittar du under

ATFs styrelse

Vem kan bli medlem i AGA Tekniska Förening?

Citat ut stadgan:

"Som medlem i föreningen kan ingå AGA-anställd och anställd i före detta AGA-företag, tidigare AGA-anställd samt person med anknytning till anställd i AGA-företag eller i före detta AGA-företag."

Det är alltså fritt fram också för familjemedlemmar, släktingar och vänner. Som medlem har du naturligtvis möjlighet att föreslå nya intressanta studiebesök.

Ansökan om medlemskap kan du göra under

Kontakt

Välkommen!


Start | Aktuellt | Om AGA TF | Styrelsen | Årsmöten | Studiebesök | Fotogalleri | Stadgar | Länkar | Kontakt

Om du har problem med eller frågor om den här webbplatsen skickar du ett e-postmeddelande till Webmaster.
Senast uppdaterad: 04 december 2011.